Image1

Welkom op de vernieuwde site van Blokland BV!

Op deze vernieuwde site vindt u uitgebreide informatie over Blokland BV, Blokland Handel en Transport, Blokland Zuig en Milieutechniek en daarop volgend alle activiteiten van de bv’s. Daarnaast kunt u de nieuwste ontwikkelingen van de organisatie op de voet volgen.

Huidige ontwikkelingen:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Met trots willen wij u meedelen dat Blokland BV in het bezit is van MVO ladder 3. Wij zullen deze norm hanteren in onze organisatie. Een kopie van het certificaat kunt u opvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Momenteel is Blokland BV actief bezig met het behalen van de norm VCA P (welke staat voor petrochemie). Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Informatie over MVO
De bouw heeft een grote impact op duurzaamheid. Daarom heeft de sector raakvlakken met veel MWO-thema’s en processen. Stap één in het verduurzamen van het bouwproces is een duurzaam ontwerp. Een duurzaam gebouw is energiezuinig, heeft een lange levensduur en is flexibel inzetbaar. Speerpunten zijn klant- en marktgericht bouwen en effectief ruimtegebruik. Beter samenwerking in het bouwproces is erg belangrijk, het leidt tot minder faalkosten.  Voor meer informatie verwijs ik u door naar de site www.mvonederland.nl

Meer over Duurzaam

 

Grondzuigwagen

Blokland BV is in het bezit van 3 grond/zuigwagens waarvan een wagen compleet is uitgerust met een speciale overdrukunit waardoor verontreinigde grond / asbest kan worden opgezogen. Meer informatie hierover vind u onder het kopje Blokland milieu en zuigtechniek.

Powered by Entreeding.com